rekenen voor het Voortgezet Onderwijs (gratis)

Kommagetallen aftrekken

Kommagetallen aftrekken

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

59

Samenvatting theorie

Kommagetallen aftrekken.

Zet de getallen eerst goed onder elkaar door de komma’s onder elkaar te zetten.

Bj een heel getal staat de (denkbeeldige) komma achter het laatste cijfer.

Trek daarna van rechts naar links af, net zoals bij het aftrekken met hele getallen geleerd hebt.
Op die manier krijg je korte en duidelijke berekeningen zonder fouten.

Net zoals je geleerd hebt bij het aftrekken met hele getallen, moet je soms iets “lenen”.

Oefenen met los werkblad

Pin It on Pinterest

Share This