rekenen voor het Voortgezet Onderwijs (gratis)

Breuken en kommagetallen in elkaar omrekenen

 van breuk naar kommagetal en andersom

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

99

Samenvatting theorie

Van breuk naar kommagetal en omgekeerd.

Met behulp van de staartdeling kun je bijvoorbeeld de breuk 2/7 omzetten in een kommagetal. In deze video wordt dat uitgelegd en voorgedaan. Ook het omgekeerde, het omzetten van een kommagetal in een breuk, komt hier aan bod. Het is handig om van een aantal breuken uit het hoofd te weten hoe zij eruit zien als kommagetal.

Oefenen met los werkblad

Pin It on Pinterest

Share This