rekenen voor het Voortgezet Onderwijs (gratis)

Hele getallen delen

Hele getallen delen, onder de honderd

Samenvatting theorie

Hele getallen delen.

Om goed te kunnen delen met hele getallen, is het nodig om de tafels van vermenigvuldiging heel goed uit het hoofd te weten.

Ook is het belangrijd om de tafel van twaalf te leren.

Delen en vermenigvuldigen horen immers bij elkaar. Delen is het omgekeerde van vermenigvuldigen. 
56 : 8 = 7
omdat
7 x 8 = 56

Uitleg van de techniek van de staartdeling

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

79

Samenvatting theorie

Hele getallen delen, de staartdeling deel 1

In deze video leer je het recept van de staartdeling. Hoe werkt het en waarom werkt het?

In feite deel je van links naar rechts. Bij een som die je ook uit het hoofd kunt uitrekenen, de som
963 : 3
deel je ook bij de staartdeling eerst de honderdtallen door drie, dan de tientallen en tot slot de eenheden.

De manier van opschrijven van de staartdeling is iets waar je eerst aan moet wennen. Het deelgetal schrijf je in het midden, daaromheen zet je twee schuine lange strepen, en links zet je de deler. Rechts van de tweede schuine streep wordt tijdens de berekening het antwoord opgebouwd.

Oefenen met los werkblad

Hoe werkt de staartdeling en waarom?

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

81

Samenvatting theorie

Hele getallen delen, de staartdeling deel 2

Waarom werkt het recept van de staartdeling? Dat wordt in deze video nogmaals uitgelegd aan de hand van een iets moeilijker voorbeeld.

Uit het hoofd, maar ook bij de staartdeling, deel je van links naar rechts. 
Je deelt ook bij de staartdeling, bij een deelgetal van drie cijfers, eerst de honderdtallen door de deler, dan de tientallen en tot slot de eenheden.

De manier van opschrijven van de staartdeling is iets waar je eerst aan moet wennen. Het deelgetal schrijf je in het midden, daaromheen zet je twee schuine lange strepen, en links zet je de deler. Rechts van de tweede schuine streep wordt tijdens de berekening het antwoord opgebouwd.

Oefenen met los werkblad

Een staartdeling maken met nullen in het deelgetal

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

83

Samenvatting theorie

Hele getallen delen, de staartdeling deel 3

Soms zie je tijdens de berekening dat de deler nul keer past in het getal dat je bekijkt.
In dat geval moet je aan het antwoord eerst een nul toevoegen voordat je opnieuw een cijfer mag aanhalen.
Waarom dat zo is, wordt ook duidelijk uitgelegd in de video.

Oefenen met los werkblad

Een staartdeling waarbij het eerste cijfer van het deelgetal te klein is

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

85

Samenvatting theorie

Hele getallen delen, de staartdeling deel 4

Als het eerste cijfer van het deelgetal kleiner is dan de deler, hoef je niet eerst een nul in het antwoord te zetten, maar mag je meteen naar de eerste twee cijfers van het deelgetal kijken.
Dat komt omdat bijvoorbeeld 07 hetzelfde is als 7.

Oefenen met los werkblad

Een staartdeling maken als de deler groter is dan tien

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

87

Samenvatting theorie

Rekenen voor het Voortgezet Onderwijs. Delen met hele getallen, de staartdeling deel 5, de deler is groter dan tien. Als de deler groter is dan tien, wordt het maken van een staartdeling iets lastiger. Dat komt omdat je de veelvouden van bijvoorbeeld 17 niet uit je hoofd weet. Je kunt dan toch een maniertje gebruiken om heel snel en effectief zo’n deelsom uit te rekenen. Je kunt dan namelijk heel snel een tabel maken waarin je 1x 17 en 2×17 en 4×17 en 8×17 opschrijft via verdubbelen van het vorige antwoord.

Oefenen met los werkblad

Een staartdeling met rest

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

89

Samenvatting theorie

Rekenen voor het Voortgezet Onderwijs. Delen met hele getallen, de staartdeling deel 6, staartdeling met rest. Soms blijft er een rest getal over bij een staartdeling. Je kunt het antwoord dan als gemengde breuk opschrijven, maar je kunt ook een komma zetten en dan gewoon doorgaan met de staartdeling. Je ziet daardoor ook heel duidelijk het verband tussen breuken en kommagetallen. Met de staartdeling kun je zelf elke breuk omzetten in een kommagetal! 

Oefenen met los werkblad

Pin It on Pinterest

Share This