rekenen voor het Voortgezet Onderwijs (gratis)

Deelsommen uit het hoofd uitrekenen

 delen uit het hoofd

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

95 en 97

Samenvatting theorie

Delen uit het hoofd.

Veel deelsommen kun je uit het hoofd uitrekenen, dus zonder dat je een staartdeling hoeft te maken. Daar zijn een aantal technieken voor, die hier worden besproken. Omdat een deelsom niets anders is dan een breuk, mag je de teller en de noemer allebei met eenzelfde getal vermenigvuldigen zonder dat de waarde van de breuk verandert. Dit kun je vaak gebruiken om heel snel uit het hoofd het antwoord van een deelsom te zien. 

Oefenen met los werkblad

_____________________

Pin It on Pinterest

Share This