rekenen voor het Voortgezet Onderwijs (gratis)

Kommagetallen delen

Kommagetallen delen

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

93

Samenvatting theorie

Delen met kommagetallen.

Je kunt met de staartdeling heel eenvoudig delen met kommagetallen. Zorg er in elk geval eerst voor, dat de deler geen kommagetal is. Daar kun je voor zorgen door zowel deelgetal als deler met 10 of 100 of 1000, enz. te vermenigvuldigen. De uitkomst van de deelsom blijft dan hetzelfde. Ook bij een breuk mag je de teller en de noemer met bijvoorbeeld 100 vermenigvuldigen en je weet dat een breuk ook gewoon een deelsom is. Daarna maak je de staartdeling op de gewone manier, maar zodra je de komma tegenkomt bij het aanhalen, zet je de komma in je antwoord. Als je klaar bent met de berekening is het altijd goed om de orde van grootte van je antwoord even te controleren.

Oefenen met los werkblad

Pin It on Pinterest

Share This