rekenen voor het Voortgezet Onderwijs (gratis)

Verschillende soorten getallen

Overzicht van de verschillende soorten getallen en hun onderling verband

Samenvatting theorie

Deze video is van groot belang voor het inzicht in getallen.

Wat is het verschil tussen natuurlijke getallen en hele getallen? Waar staan ze op de getallenlijn?

Waar staan de breuk-getallen op de getallenlijn?

Wat zijn rationale getallen en wat zijn reële getallen?

Wat is het verband tussen een kommagetal en een breuk?

Pin It on Pinterest

Share This