rekenen voor het Voortgezet Onderwijs (gratis)

Breuken vermenigvuldigen

Een heel getal maal een breuk of omgekeerd

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

67

Samenvatting theorie

Deze video gaat over het vermenigvuldigen van een heel getal met een (gemengde) breuk of omgekeerd.

Je vermenigvuldigt dan het hele getal met het hele getal van de gemengde breuk en je vermenigvuldigt het hele getal met de teller van de gemengde breuk.

Oefenen met los werkblad

Een gewone breuk maal en gewone breuk

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

69

Samenvatting theorie

Als je twee gewone breuken met elkaar moet vermenigvuldigen, geldt de regel: “teller maal teller gedeeld door noemer maal noemer”.

Oefenen met los werkblad

Een gemengde breuk maal een (gemengde) breuk

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

71

Samenvatting theorie

Als je een gewone breuk met een gemegde breuk moet vermenigvuldigen of als je twee gemengde breuken met elkaar moet vermenigvuldigen, breng je eerst de helen onder de noemer bij de gemengde breuk of breuken.
Daarna heb je gewoon weer breuk maal breuk, dus tellers vermenigvuldigen en noemers vermenigvuldigen.

Oefenen met los werkblad

Getallen tegen elkaar wegstrepen bij het vermenigvuldigen van breuken

Oefenen met leerwerkboek

werkboek rekenen voor het Voortgezet Onderwijs

pagina

73

Samenvatting theorie

Door een factor in de tellers weg te strepen tegen een factor in de noemers, maak je de berekeningen soms veel eenvoudiger.

Dit wegstrepen mag, omdat de regel teller x teller gedeeld door noemer x noemer bestaat.
Bij het vereenvoudigen van een breuk heb je dat al geleerd.

Oefenen met los werkblad

Pin It on Pinterest

Share This